Daglige udfordringer på mammografiafdelingen:

At få patienten flyttet til undersøgelse ved apparatur.

At få patienten placeret korrekt ift. apparaturet.

At holde patienten i ro, imens mammografien foretages.

Det er altafgørende for undersøgelsens brugbarhed, at brystet placeres nøjagtigt, så billederne viser det ønskede væv.
En VELA Mammografistol hjælper med at få patienten til at sidde helt stille under undersøgelsen.

Radiografen om VELA Mammografistol til patienter

Stolen sparer tid og letter mødet med patienten, da stolen kan gøres klar før patienten kommer ind. Stolen flyttes og placeres nemt og hurtigt over til apparaturet med skubbebøjlen.

Patienten sidder komfortabelt og stabilt, da stolen har ergonomisk sæde og ryg, der er kraftigt polstrede.

Stolen højdeindstilles nemt via el-betjening, så patienten sidder korrekt i forhold til apparaturet. Den høje ryg støtter patienten i den ønskede fremadlænede position som er nødvendig ved mammografi.

Stolen sikrer, at patienten sidder komfortabelt og helt stille ved undersøgelsen, da stolen står helt fast, når den er bremset. De store hjul og centralbremsen giver maksimal sikkerhed og stabilitet for både patient og radiografer.

Stolens armlæn kan bruges som afsæt, når patienterne skal til og fra stolen. Det medvirker til en effektiv proces og gør, at vi, personalet, ikke overanstrenger os ved de mange daglige forflytninger.

Kundeinformation

Sted: Sydvestjysk Sygehus

Afdeling: Mammografiafdeling

Om: Mammografiafdelingen er en del af Radiologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Patienterne er henvist fra praktiserende læger eller via screeningsprogrammer til mammografi og/eller biopsi af brystet. Patienterne er gangbesværede, kørestolsbrugere eller har andre problemer, som medfører, at de må sidde ned ved undersøgelserne.

logo

Læs mere om stolen her